Uvjeti korištenja

1. Područje primjene i predmet ugovora
(1) Ferienhausmiete.de je portal za posredovanje putovanja tvrtke resido GmbH, Wichertstraße 14a, 10439 Berlin (dalje u tekstu: ponuđač), koji je dostupan na internetskoj adresi: www.ferienhausmiete.de (dalje u tekstu: platforma). Svrha je platforme posredovanje kuća i stanova za odmor. Ovi uvjeti korištenja vrijede za korištenje platforme u svojstvu „gosta” ili „iznajmljivača” (zajedno dalje u tekstu: ugovorni partneri).
(2) Korištenje platforme temelji se isključivo na ovim Uvjetima korištenja, osim ako između ponuđača i ugovornog partnera u pojedinačnom slučaju nije izrijekom i pisanim putem nešto drugo dogovoreno. Protivni, dodatni ili drukčiji uvjeti ugovornog partnera nisu sastavni dio ugovora, osim ako su ih stranke izrijekom dogovorile pisanim putem.
(3) Predmet ovih Uvjeta korištenja je korištenje platforme u svojstvu gosta ili iznajmljivača. Ponuđač u ovom slučaju ima isključivu ulogu vlasnika platforme koji iznajmljivačima omogućuje objavljivanje ponuda, a gostima pregledavanje ponuda te eventualno stupanje u kontakt s iznajmljivačima. Ponuđač u tu svrhu osigurava različite funkcionalnosti. On nije putnička agencija i ne postaje stranom ugovora o najmu kuća ili stanova za odmor.
(4) Aktualni uvjeti korištenja dostupni su na web-stranici platforme na https://www.resido.hr/pdfs/documents/agb?lang=8 i mogu se ispisati.
(5) Predmet ovih Uvjeta korištenje nije unajmljivanje ili iznajmljivanje kuća ili stanova za odmor.
2. Zaključivanje ugovora i registracija
(1) Ponuđačevo predstavljanje funkcionalnosti platforme na internetu ili u drugim medijima ne predstavlja njegovu obvezujuću ponudu. Na taj se način ugovornom partneru samo otvara mogućnost da sa svoje strane preda obvezujuću ponudu za zaključivanje ugovora o korištenju platforme. Ponuđač ne mora prihvatiti tu ponudu.
(2) Kako bi se platforma mogla koristiti u svojstvu iznajmljivača, potrebno se najprije putem interneta registrirati na platformi. Ugovor o korištenju platforme u svojstvu iznajmljivača zaključen je završetkom postupka registracije i ponuđačevim aktiviranjem korisničkog računa. Za aktiviranje računa potrebno je na platformu postaviti prvu ponudu (dalje u tekstu: oglas).
(3) Slanje zahtjeva za registraciju i oglašavanje predstavlja u odnosu na ponuđača obvezujuću ponudu za zaključivanje ugovora o korištenju platforme u svojstvu iznajmljivača. Nakon primitka zahtjeva za registraciju, elektroničkom poštom automatski se šalje potvrda. No, time ponuđač još nije prihvatio ponudu. Ponuda je prihvaćena tek kada ponuđač aktivira korisnički račun za iznajmljivača. O tome će iznajmljivač biti obaviješten elektroničkom poštom.
(4) Gosti se mogu registrirati besplatno putem interneta. Ponuđač će im otvoriti vlastiti korisnički račun koji omogućuje, među ostalim, upravljanje odabranim objektima. U tom slučaju, završetkom postupka registracije, zaključen je ugovor o korištenju platforme u svojstvu gosta. Slanje zahtjeva za registraciju predstavlja u odnosu na ponuđača obvezujuću ponudu za zaključivanje ugovora o korištenju platforme u svojstvu registriranog gosta. Zahtjev je prihvaćen odobrenjem korisničkog računa.
(5) Zaključivanjem ugovora ponuđač kao vlasnik platforme omogućuje gostima ili iznajmljivačima korištenje platforme u okviru ponuđenih funkcionalnosti. Ponuđač nema drugih obveza, osim onih koje su povezane s korištenjem platforme. Ponuđač ne iznajmljuje niti unajmljuje objekte.
(6) Ugovorni partner ne smije se više puta registrirati za korisnički račun. Iznajmljivač i gost smiju se registrirati samo jednom.
(7) Slanje osobnih podataka gosta obavezno je za stupanje u kontakt s iznajmljivačem i za postupak rezervacije. Nakon slanja zahtjeva za rezervaciju, gost se besplatno registrira na Ferienhausmiete.de. Gost je suglasan s time da će mu se slanjem zahtjeva automatski otvoriti besplatan korisnički račun. Taj račun olakšava gostu upravljanje njegovim zahtjevima.
3. Korištenje platforme u svojstvu iznajmljivača
(1) Zaključivanjem ugovora iznajmljivač može koristiti platformu u okviru ponuđenih funkcionalnosti. U to spada u prvom redu upravljanje vlastitim korisničkim računom i objavljivanje oglasa. Za pristup korisničkom računu potrebna je prethodna prijava.
(2) U okviru upravljanja svojim korisničkim računom, iznajmljivač može za sebe objavljivati i obrađivati informacije te upravljati svojim oglasima.
(3) U pogledu objavljivanja oglasa, iznajmljivač može, u skladu s ponuđenim funkcionalnostima, preko internetske platforme objavljivati vlastite sadržaje.
(4) Iznajmljivač ovime potvrđuje da se ugovori o korištenju ponuđenih objekata za godišnji odmor uvijek zaključuju neposredno s gostom.
(5) Iznajmljivač će koristiti podatke za kontakt s gostom koji je poslao upit samo za ponudu za objekt za koji je poslan upit, osim ako se gost suglasio s korištenjem njegovih podataka u dodatne svrhe.
4. Korištenje platforme u svojstvu gosta
(1) Gost može preko platforme stupati u kontakt s iznajmljivačima te slati upite o rezervaciji njihovih ponuda.
(2) Ponuđač će uložiti sve napore kako bi ponude koje su postavili iznajmljivači prikazao što vjernije originalu. To se posebno odnosi na slike u ponudama koje su proslijeđene kao datoteka ili ispis. No, gost je svjestan toga da uslijed skeniranja slika koje nisu u digitalnom obliku i postavki pojedinog ekrana može doći do odstupanja od originalne slike.
5. Zaštita podataka
(1) Kako bi se platforma mogla koristiti, ponuđač mora prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke. Ponuđač će pažljivo postupati s pohranjenim podatcima te će ih obrađivati i koristiti isključivo u okviru eventualno potrebne privole ugovornog partnera za obradu osobnih podataka. Drukčiji način obrade i korištenja osobnih podataka od ponuđača mogući ×su samo ako su zakonski dopušteni.
(2) Gosta se o načinu i opsegu korištenja podataka od strane ponuđača detaljnije obavještava u Izjavi o zaštiti podataka čija je aktualna verzija trajno dostupna na internetu na https://www.resido.hr/datenschutz.php.
6. Komunikacija
(1) Ponuđač je sastavio obrazac za upit kojim se gost i iznajmljivač mogu koristiti za ostvarivanje kontakta. Ponuđač će sva pitanja koja su mu dostavljena preko obrasca za upit proslijediti iznajmljivaču pojedinog objekta za odmor. Ponuđač će uložiti sve napore kako bi sustav bio siguran. No, gost je svjestan toga da se zbog najnovijih tehničkih dostignuća ne može isključiti da treći zlorabe sustav te čitaju ili presreću poruke koje nisu namijenjene njima.
(2) Ponuđač će omogućiti nastavak izravne komunikacije između iznajmljivača i gosta na temelju upita preko svojeg sustava poslužitelja e-pošte. To omogućuje djelomično anonimizirane upite za rezervaciju pri kojima se npr. filtrira e-adresa.
(3) Zaposlenici ponuđača također imaju uvid u tu komunikaciju, međutim, samo ako je to potrebno radi osiguranja sigurnosti ugovornih strana i uredne usluge posredovanja. To je npr. slučaj kada ugovorne strane treba zaštititi od kaznenih djela koja se izvršavaju mrežnom krađom identiteta ili slanjem lažne e-pošte. Iz sigurnosnih se razloga e-adrese u komunikaciji preko platforme nadomještaju s [Mail_removed]. Dodatne informacije pronaći ćete u Izjavi o zaštiti podataka.
(4) Komunikacijski sustav ponuđača smije se koristiti samo za ozbiljne upite o rezervaciji.
7. Ocjenjivanje
(1) Ponuđač na platformi može objavljivati ocjene i mišljenja gostiju o pojedinim iznajmljivačima. Pravo na objavljivanje ne postoji.
(2) Iznajmljivači su ovlašteni komentirati ocjene koje se odnose na njih, odnosno objavljivati svoja stajališta.
(3) Gosti smiju davati ocjene samo pod uvjetom da imaju potpunu poslovnu sposobnost. Uz svaku ocjenu treba navesti važeću e-adresu gosta koji daje svoju ocjenu. Ta se adresa verificira. Gost koji ocjenjuje objekt mora po potrebi dokazati svoj boravak u ocijenjenom objektu.
(4) Svaki objekt za odmor koji se nudi na platformi može se ocjenjivati, neovisno o tome na koji je način rezerviran. Ocjenu može dati svaki pojedini gost u objektu za smještaj. No, svaki gost može objekt ocijeniti samo jednom.
(5) Iznajmljivačima je zabranjeno da izravno ili neizravno sami ocjenjuju svoj vlastiti objekt.
8. Opće obveze pri korištenju platforme
(1) Ugovorni partner na platformi i u svojem profilu ne smije se koristiti sadržajima kojima se krše važeće pravo ili prava trećih strana.
(2) Ugovorni partner ne smije platformu, odnosno informacije dobivene preko nje, koristiti za slanje reklamnih obavijesti drugim ugovornim partnerima ili trećim stranama, bez njihove prethodne izričite suglasnosti.
(3) Nakon eventualnog izvanrednog otkaza od strane ponuđača ili blokade korisničkog računa, ugovorni partner ne smije sam registrirati korisnički račun ili angažirati nekog trećeg da ga registrira za njega.
(4) Ugovorni partner na svojem korisničkom računu i profilu smije davati samo prikladne i cjelovite podatke. Dužan je redovito ažurirati sve promjene u vezi sa svojim korisničkim računom i profilom.
(5) Od trenutka navođenja e-adrese ugovorni partner mora osigurati njezinu dostupnost. Primitak e-pošte ne smije biti spriječen prosljeđivanjem trećima, zatvaranjem računa ili prenatrpanim sandučićem.
(6) Ugovorni partner mora provjeriti poveznice na stranice trećih i ne smije upućivati na stranice čiji je sadržaj protivan zakonu odnosno čiji ga sadržaj krši.
(7) Ugovorni partner ne smije podatke i sadržaje koje je dobio pretraživanjem i korištenjem platforme odnosno koji su mu dostupni putem platforme koristiti niti u cijelosti, niti djelomično, pa bilo to samo u obliku izvoda, za uspostavu vlastite baze podataka, za komercijalnu analizu podataka, davanje informacija ili ostale načine komercijalnog iskorištavanja.
(8) Ugovorni partner smije upotrebljavati samo funkcije pretraživanja koje su ponuđene na platformi. Pretraživanje pomoću automatiziranih algoritama za pretraživanje, koji pristupaju bazama podataka ponuđača, nije dopušteno.
(9) Ako ugovorni partneri u okviru platforme ocjenjuju druge ugovorne partnere, ocjene moraju biti primjerene i temeljiti se na činjenicama. Zabranjene su u prvom redu neobjektivne ili uvredljive izjave. Za strukturu i sastav mehanizma ocjenjivanja nadležan je isključivo ponuđač.
(10) Ugovorni partner svoje podatke za prijavu ne smije ustupati trećim stranama. Pobrinut će se za to da ti podatci ne postanu dostupni trećima te će poduzeti odgovarajuće mjere predostrožnosti kako bi spriječio zloporabu. Postoji li sumnja da su trećima poznati podatci za prijavu ili da bi mogli biti ili da koriste korisnički račun ugovornog partnera, o tome odmah treba obavijestiti ponuđača. Ugovorni partner u tom slučaju mora promijeniti svoje podatke za prijavu. Trećim stranama ne smatraju se takvi ugovorni partneri ugovornog partnera koji na platformi djeluju u ime i po nalogu ugovornog partnera, ako se treća strana obvezala u odnosu na ugovornog partnera na poštovanje uvjeta platforme i ako se ponuđača informira o djelovanju u svojstvu angažirane treće strane. Ponuđač je ovlašten tražiti odgovarajući dokaz.
(11) Ugovorni partner mora sve podatke koje koristi u vezi s platformom osigurati samostalno i u potrebnom opsegu.
(12) Ugovorni partner mora ponuđača odmah obavijestiti o smetnjama na platformi ili u pogledu pojedinih funkcionalnosti. Isto vrijedi u slučaju da sazna da drugi ugovorni partner očigledno krši važeće pravo ili prava trećih strana ili ove uvjete, posebno točke 8 i točke 9.
9. Posebne odredbe za iznajmljivače
(1) Iznajmljivač prilikom registracije mora dati istinite podatke o svojem identitetu, ponuđenim objektima i plaćanju te smije nuditi samo objekte kojima je ovlašten raspolagati.
(2) Obrasci koje je na raspolaganje stavio ponuđač smiju se koristiti samo u predviđenom opsegu. Iznajmljivaču nije u prvom redu dopušteno da u jednoj ponudi oglašava više smještaja ili da promijeni ponudu na način da se u okviru te ponude može nuditi drugi smještajni objekt.
(3) Iznajmljivač se obvezuje da će u cijelosti i ispravno prenijeti sve podatke iz ponude, posebno sve informacije koje se odnose na smještajni objekt.
(4) Iznajmljivač stalno mora ažurirati svoje kalendare.
(5) Iznajmljivač se obvezuje na pridržavanje zakonskih obveza informiranja (npr. označavanje ponuđača).
(6) Iznajmljivač će se samoinicijativno pridržavati zakonskih propisa o prikupljanju, pohrani i upotrebi osobnih podataka te će ispunjavati odgovarajuće obveze informiranja.
(7) Iznajmljivač ne može smještajni objekt u jednom oglasu zamijeniti drugim smještajnim objektom.
(8) Ako ponuđač nudi oglase koji se temelje na proviziji, iznajmljivač se neće koristiti vanjskim mogućnostima komunikacije ili plaćanja koje bi mogle rezultirati neispravnim obračunom provizije.
10. Obveza plaćanja naknade i uvjeti plaćanja
(1) Gosti mogu besplatno koristiti platformu. No, ponuđač nije dužan platformu i pojedine funkcionalnosti trajno (besplatno) održavati. Stoga ponuđač zadržava pravo na uvođenje funkcionalnosti za koje se plaća naknada ili uvođenje obveze naknade za pojedine funkcionalnosti.
(2) Kako bi se koristio platformom, iznajmljivač se može besplatno registrirati. Analogno vrijedi stavak 1.
(3) Iznajmljivač za objavljivanje rezerviranih oglasa mora platiti ugovorenu naknadu. Uplata se vrši unaprijed za rezervirano razdoblje. Visina naknade proizlazi iz cijena koje su objavljene na platformi, uvećane za važeći zakonski porez na dodanu vrijednost.
(4) Ako ponuđač nudi oglase koji se temelje na proviziji, obveza plaćanja u skladu sa stavkom 3. otpada. U tom je slučaju iznajmljivač dužan platiti proviziju na najamninu.
11. Odobrenje prava korištenja
(1) Ugovorni partner daje ponuđaču, tijekom trajanja ugovornog odnosa, korištenjem platforme , besplatno, neograničeno, jednostavno, prostorno neograničeno, neopozivo pravo korištenja postavljenih sadržaja, koje se može prenositi na treće i davati u podlicenciju. Ponuđač je ovlašten da u okviru izvršenja svojih usluga u skladu s ovim ugovorom koristi i iskorištava sadržaje, u cijelosti ili djelomično.
(2) Ponuđač je u prvom redu ovlašten prikazivati i objavljivati sadržaje koje je ugovorni partner postavio na platformi. To obuhvaća pravo umnožavanja, distribucije, pravo na javnu reprodukciju, pravo na omogućavanje javnog pristupa, uključujući pravo na poduzimanje nužnih usklađivanja i obrada. Isto vrijedi i za eventualno sadržane marke ili ostale znakove.
(3) Ugovorni partner jamči da je vlasnik prava koja su potrebna za postavljanje sadržaja na platformu i da je neograničeno ovlašten ponuđaču pravovaljano odobriti prava. Ugovorni partner nadalje jamči da sadržaji nisu opterećeni pravima trećih koja bi se mogla protiviti predmetnom odobrenju prava i korištenju platforme. Ugovorni partner jamči da se ugovornim korištenjem sadržaja u okviru ovog ugovora ne krše prava trećih strana, posebno prava osobnosti, i da su npr. fotografirane osobe suglasne s korištenjem sadržaja koje je predmet ovog ugovora.
(4) Ponuđač je ovlašten poslovne nazive iznajmljivača te eventualne marke koristiti kao referenciju u okviru vlastitih marketinških aktivnosti. U to spada prije svega uvrštavanje u popis referencija.
(5) Ponuđač je ovlašten, posebno u okviru takozvanog partnerskog marketinga, ustupati trećim stranama sadržaje koje je postavio iznajmljivač, u svrhu predstavljanja i reklamiranja oglasa na internetu.
(6) Ponuđač je ovlašten sve informacije s kojima je upoznat preko platforme, koristiti u vlastite svrhe te ih agregirati, analizirati, obrađivati i objavljivati u anonimiziranom obliku. Ako su time zahvaćeni osobni podatci, oni se obrađuju isključivo u pseudonimiziranom ili anonimiziranom obliku.
12. Autorska i srodna prava
(1) Sva prava u vezi s platformom pripadaju ponuđaču. Ugovorni partner se toga mora pridržavati. Stranice platforme ili ostale njezine sadržaje, neovisno koje vrste (npr. tekstove, grafičke prikaze, fotografije ili dizajn) ne smije koristiti izvan mogućnosti koje su mu odobrene u okviru korištenja platforme, bilo u privatne ili komercijalne svrhe.
(2) To znači u prvom redu da ugovorni partner ne smije umnožavati, distribuirati i/ili objavljivati podatke i sadržaje s kojima je upoznat putem platforme, osim ako je ta mogućnost izrijekom dopuštena ovim Uvjetima poslovanja. Upotreba takvih informacija zabranjena je prije svega za reklamiranje, slanje neželjene elektroničke pošte i za druge nedopuštene svrhe.
(3) Radi dokumentiranja zaključenja i sadržaja ugovora, ugovorni partner smije preuzimati, prikazivati ili ispisivati pojedine stranice. Na svakoj datoteci, tj. na pojedinom ispisu treba navesti dobro čitljivu bilješku „© 2004 - 2024 Ferienhausmiete.de“.
13. Pravo blokade
(1) Ako ugovorni partner ne ispunjava svoje obveze u skladu s točkom 8 ili točkom 9 ili u slučaju drugih ozbiljnih kršenja obveza te opravdanih ozbiljnih sumnji na kršenje obveza krivnjom ugovornog partnera, ponuđač prema vlastitoj procjeni može blokirati korisnički račun ili pojedine sadržaje ugovornog partnera.
(2) Ugovornog partnera treba, po mogućnosti, saslušati prije blokade računa u skladu sa stavkom 1. U protivnom ga odmah nakon blokade treba obavijestiti.
(3) U slučaju blokade u skladu sa stavkom 1., ugovorni partner ne smije otvoriti novi korisnički račun ili na platformi ponovno objaviti blokirane sadržaje.
(4) Ako ponuđač sazna za to da treće strane zlorabe korisnički račun ugovornog partnera, ovlašten je blokirati račun kako bi spriječio nastavak zloporabe korisničkog računa od treće strane. Ponuđač to može učiniti i u slučaju sumnje na zloporabu trećih strana. Pod zloporabom korisničkog računa podrazumijeva se već i sam pristup korisničkom računu ugovornog partnera od treće strane. Ponuđač će obavijestiti ugovornog partnera o takvoj blokadi te mu istovremeno omogućiti da odabirom novih podataka za pristup ponovno aktivira korisnički račun. No, ponuđač će aktivirati blokirani korisnički račun tek nakon što je dokazano da više ne postoji opasnost zloporabe računa od treće strane. Postoje li u tom pogledu određene sumnje, obveza dokazivanja je na ugovornom partneru.
14. Pravo brisanja
(1) Ako ugovorni partner nakon blokade u skladu s točkom 13 st. 1. i na zahtjev ponuđača u primjerenom roku, koji redovno iznosi dva tjedna, ne dokaže da više nema kršenja obveza zbog kojih je blokiran račun, ponuđač može konačno izbrisati eventualne sadržaje koji su protivni zakonu. Za konačno brisanje korisničkog računa nakon blokade potreban je otkaz u skladu s točkom 15.
(2) Ponuđač može neopozivo izbrisati korisnički račun ugovornog partnera te sve pripadajuće sadržaje, ako se ugovorni partner najmanje godinu dana nije prijavljivao na svoj korisnički račun i na obavijest s podsjetnikom ponuđača nije reagirao u roku od dva tjedna, tj. ako navedena adresa e-pošte više nije dostupna. To za ugovornog partnera kao iznajmljivača ne vrijedi sve dok se za njega objavljuju oglasi.
15. Trajanje ugovora, otkaz i brisanje korisničkog računa
(1) Ugovor o korištenju platforme s ugovornim partnerom zaključuje se na neodređeno vrijeme. Mogu ga otkazati obje ugovorne strane krajem mjeseca, bez poštovanja otkaznog roka i navođenja razloga.
(2) Oglasi ugovornog partnera u svojstvu iznajmljivača objavljivat će se tijekom prethodno rezerviranog razdoblja objavljivanja, no ne duže od 12 mjeseci. Otkaz prije isteka rezerviranog razdoblja objavljivanja isključen je. Razdoblje oglašavanja ne produžuje se automatski nakon isteka. Razdoblje oglašavanja produžuje se samo nakon što iznajmljivač preko svojeg korisničkog računa podnese odgovarajući zahtjev.
(3) Ako je ugovorni partner kao iznajmljivač odabrao dodatne opcije oglašavanja za koje se plaćaju određene naknade i ako je za te dodatne opcije ugovoreno fiksno razdoblje oglašavanja, smatra se da je razdoblje dodatnih opcija ugovoreno neovisno od razdoblja oglašavanja za pojedini oglas. No, u slučaju isteka ugovorenog razdoblja za oglašavanje, iznajmljivač ima mogućnost prenijeti dodatne opcije na drugi oglas. Otkaz u skladu sa stavkom 1. isključen je do isteka razdoblja u kojem je ugovorena dodatna opcija.
(4) Ponuđač posebno u sljedećim slučajevima ima iz važnog razloga pravo na izvanredan otkaz:
a.ugovorni partner dugoročno krši svoje obveze u skladu s točkom 8 ili točkom 9 ili u slučaju drugih ozbiljnih kršenja obveza
b.ugovorni partner koristi se platformom kršeći pritom autorska i srodna prava ponuđača (točka 12)
c.u slučaju manje teških povreda obveza, ugovorni partner, bez obzira na opomenu, nastavlja s takvim ponašanjem, odnosno ponavlja ga ili odmah ne ukloni posljedice koje su nastupile zbog kršenja obveza
d.ugovorni partner kasni dva termina zaredom s dospjelim plaćanjem ili kasni s podmirenjem značajnijeg dijela dospjelih plaćanja.
(5) Izvanredan otkaz pravovaljan je samo u pisanom obliku. Za poštovanje pisanog oblika dovoljno je dostaviti elektroničku obavijest s dokumentom u pdf formatu. No, osoba koja je primila dokument u pdf formatu, ima pravo na dostavu izvornika.
(6) U slučaju okončanja ugovora, ugovorni partner više ne može pristupati svojem korisničkom računu i sadržajima koji su tamo eventualno pohranjeni. Iznajmljivači više ne mogu postavljati oglase.
(7) U slučaju okončanja ugovora, iznajmljivači mogu zamoliti ponuđača da svoje sadržaje privremeno stavi na raspolaganje elektroničkim prijenosom podataka, no najduže tijekom dva tjedna. Time se ne mijenjaju eventualna prava na zadržavanje. Nakon isteka roka od četiri tjedna od okončanja ugovora, ponuđač može, bez dodatne prethodne najave, izbrisati sadržaje ugovornog partnera.
(8) Ako u trenutku izvanrednog otkaza ponuđača, pa i nakon trenutka okončanja ugovora, rezervirano razdoblje za oglašavanje još nije isteklo, ponuđač nije dužan objavljivati oglase nakon trenutka okončanja ugovora. Iznajmljivač i dalje ima obvezu platiti naknadu koju duguje.
(9) Otkaz i okončanje ugovornog odnosa između ponuđača i ugovornog partnera ne utječe na eventualne dogovore između ugovornih strana.
(10) U slučaju izvanrednog otkaza ugovorni partner nije ovlašten ponovno se registrirati za korisnički račun pri ponuđaču.
16. Jamstvo
(1) Ponuđač će uložiti sve napore kako bi ponudio nesmetan rad platforme. To se, dakako, odnosi na usluge na koje ponuđač može utjecati. No, ugovorni partner prihvaća okolnost da cjelovita besprijekorna dostupnost platforme tehnički nije ostvariva. Ponuđač će uložiti sve napore kako bi platforma bila po mogućnosti trajno dostupna. No, pravo na to ne postoji.
(2) Ponuđač ima pravo u cijelosti ili djelomično, privremeno ili trajno, ograničiti pristup platformi zbog radova održavanja, problema s kapacitetima i na temelju događaja koji nisu pod njegovim utjecajem.
(3) Ne postoji pravo ugovornog partnera na održavanje pojedinih funkcionalnosti platforme ili na korištenje određenih raspoloživih funkcionalnosti platforme.
(4) Ponuđač u pravilu ne provjerava unaprijed sadržaje i ponude koji su postavljeni na platformu. Ponuđač stoga ne može jamčiti za točnost, preciznost, pouzdanost, aktualnost, primjerenost i/ili cjelovitost informacija i ponuda koje se mogu preuzeti na platformi.
17. Odgovornost ponuđača
(1) Ponuđač odgovara za namjeru i krajnji nemar te u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode. U slučaju običnog nemara ponuđač odgovara za štete proizašle iz povrede života, tijela ili zdravlja pojedinaca.
(2) Ponuđač u slučaju običnog nemara odgovara, u ostalom, samo za kršenje osnovnih ugovornih obveza koje omogućuju uredno izvršenje ugovora i s čijim ispunjenjem ugovorni partner u pravilu može računati (kardinalna obveza), a u pogledu visine, ograničeno na štetu koja se u trenutku zaključivanja ugovora može predvidjeti i smatra se tipičnom za tu vrstu ugovora.
(3) To ograničenje odgovornosti vrijedi i za podizvođača ponuđača.
(4) Za gubitak podataka ponuđač ne odgovara ako šteta počiva na tome da ugovorni partner nije u dovoljnoj mjeri osigurao podatke i da zbog toga izgubljene podatke ne može povratiti uz razumni trošak. Ako je ugovorni partner odgovoran za gubitak podataka, ponuđač stoga odgovara isključivo za troškove umnožavanja podataka sigurnosnih kopija koje je izradio ugovorni partner i za ponovno uspostavljanje podataka koji bi bili izgubljeni unatoč tome što su propisno osigurani.
18. Oslobođenje ponuđača
(1) Ugovorni partner oslobađa ponuđača i njegove zaposlenike, tj. angažirane pojedince od svih potraživanja trećih strana na njihov prvi zahtjev, i to u slučaju potraživanja na temelju navodnog ili stvarnog kršenja prava i/ili kršenja prava trećih koja su povezana s korištenjem platforme ugovornog partnera.
(2) Ugovorni partner se obvezuje da će ponuđaču nadoknaditi sve eventualne troškove koji se pojave u vezi s potraživanjem trećih strana. U nadoknadive troškove ubrajaju se i troškovi primjerenog pravnog gonjenja i pravne obrane koje ponuđač ima kako bi se obranio od potraživanja trećih strana.
(3) Ugovorni partner dužan je ponuđača odmah po saznanju obavijestiti o podnošenju zahtjeva trećih strana koji su povezani s korištenjem platforme. Ponuđač sam može poduzeti prikladne mjere kako bi se obranio od potraživanja trećih ili radi ostvarenja svojih prava. Eventualne mjere ugovornog partnera potrebno je prethodno uskladiti s ponuđačem.
19. Usklađivanje uvjeta poslovanja
(1) Ponuđač u svakom trenutku može mijenjati ili nadopunjavati odredbe ovih Uvjeta poslovanja, i to bez navođenja razloga, s primjenom u budućnosti. To vrijedi npr. u slučaju tehničkih preinaka, nadogradnje, usklađivanja ili ograničenja funkcionalnosti.
(2) O promjenama ili dopunama ovih uvjeta ponuđač će obavijestiti ugovornog partnera najmanje 30 dana prije nego što stupe na snagu, i to u tekstualnom obliku, a da pritom ne treba dostaviti ili priopćiti promijenjene ili nadopunjene uvjete u cijelosti ili novu verziju uvjeta. Dovoljno je poslati informaciju o činjenici promjene ili nadopune. Ponuđač će u obavijesti o promjenama i dopunama navesti poveznicu preko koje postoji uvod u novu verziju Općih uvjeta poslovanja.
(3) Ako ugovorni partner u roku od 14 dana od objave u tekstualnom obliku ne uloži prigovor na promjene i dopune, smatra se da se suglasio s promjenom ili dopunom. Na to će se ponuđaču posebno ukazati u obavijesti o promjenama.
20. Ustupanje i preuzimanje ugovora
(1) Za ustupanje prava i obveza iz ovog ugovora ili za prijenos ovog ugovora u cijelosti ili djelomično od strane ugovornog partnera na treću stranu, potrebna je pisana suglasnost ponuđača. To ne utječe na odredbe čl. 354a Trgovačkog zakonika.
(2) Ponuđač može ovaj ugovor i sve dodatne sporazume, sa svim pravima i obvezama prenijeti na poduzeće po svojem izboru. U slučaju prijenosa ugovora na poduzeće koje nije povezano s ponuđačem (čl. 15. Zakona o dioničkim društvima), ugovorni partner ima pravo na izvanredni otkaz. To se pravo mora potraživati pisanim putem u roku od 14 dana od slanja obavijesti ponuđača. Na to će se ponuđaču posebno ukazati u obavijesti.
21. Formalni zahtjevi
(1) Dodatni dogovori uz ove uvjete pravovaljani su samo u tekstualnom obliku. To vrijedi i za promjenu ovog zahtjeva koji se odnosi na tekstualni oblik.
(2) Ako nije nešto drugo ugovoreno, ugovorom predviđene obavijesti i izjave zahtijevaju u najmanju ruku tekstualni oblik.
(3) Ako je za ugovorni odnos između stranaka u cijelosti ili za pojedine aspekte tog odnosa ugovoren tekstualni oblik (čl. 126 b Građanskog zakonika), dovoljno je slanje izjave elektroničkom poštom ili telefaksom. Pritom je dovoljno navesti osobu koja daje izjavu.
22. Završne odredbe
(1) Ako su jedna ili više odredbi ovih Uvjeta korištenja u cijelosti ili djelomično nevažeće, to ne utječe na valjanost preostalih uvjeta poslovanja.
(2) Na predmetne uvjete poslovanja primjenjuje se isključivo njemačko pravo uz isključenje Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.
(3) Ako je ugovorni partner trgovac u smislu Trgovačkog zakonika, pravna osoba javnog prava ili pravna osoba javnog prava s posebnim budžetom, sudsku nadležnost za sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s ovim uvjetima poslovanja ima sud u Berlinu.
(4) Od 15. veljače 2016. Europska komisija pustila je u rad platformu za izvansudsko rješavanja sporova. Gostima koji su potrošači omogućuje se na taj način da sporove u vezi s korištenjem platforme najprije riješe bez uključivanja suda. Platforma za rješavanje sporova dostupna je na vanjskoj poveznici http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tvrtka resido GmbH nije niti dužna, a niti spremna sudjelovati u postupku mirenja pred arbitražnim tijelom potrošača.